Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Kewangan Sosial Islam : Inovasi ke Arah Pembangunan Ummah

by MUHAMMAD RIDHWAN AB. AZIZ

Publisher - Penerbit USIM

Category - Finance & Investments

Buku Kewangan Sosial Islam: Inovasi ke Arah Pembangunan Ummah cuba untuk memberikan dimensi yang baru kepada seluruh ummah bagi manfaat dan mempraktikkan instrumen-instrumen utama yang ada dalam kewangan sosial Islam agar mampu menyelesaikan pelbagai isu utama ummah terutama yang melibatkan bukan sahaja kemiskinian daripada sudut material bahkan kemiskinan daripada segi akal atau intelek, jiwa, emosi, rohani dan bakat.

Please login to borrow the book.