Available for borrowing.

( 3 / 3 unit )

Loan Duration (day): 7
Keselamatan dan Kesihatan Dalam Perniagaan Kecil

by Azuddin Bahari, Hanum Hassan & Tunku Salha Tunku Ahmad

Publisher - Penerbit UniMAP, Universiti Malaysia Perlis

Category - Business & Management

Kebanyakkan perniagaan kecil tidak mewujudkan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang menyeluruh. Kemalangan sering berlaku ke atas para pekerja di sektor-sektor perniagaan. Dengan mengambilkira isu-isu keselamatan dan kesihatan yang sering wujud, majikan perlu mengambil berat tentang aspek keselamatan dan kesihatan para pekerja. Bertitik tolak daripada isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan, buku ini mengetengahkan beberapa aspek yang dapat membantu perniagaan kecil untuk mewujudkan suasana kerja yang selamat dan sihat. Ia akan membawa para pembaca dan sesiapa yang terlibat dalam sektor perniagaan kecil untuk mengenali Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di tempat kerja dan Kaedah Pengurusan Risiko di tempat kerja . Buku ini juga sesuai sebagai panduan kepada para pengusaha perniagaan kecil, para pelajar institusi pengajian tinggi dan juga ia dapat memenuhi keperluan pekerja dan majikan, terutama kepada mereka yang terlibat dalam pengurusan keselamatan.

Please login to borrow the book.